واحد ارز به:

آیا سوالی دارید ویا به خدمات مشاوره ای ما نیازی دارید؟

لطفا با ما تماس بگیرید و ما مطابق خواسته ها و ترجیحات شما اطلاعات مفصلی درباره پروژه های شرکت ساختمانی نوردیک در آلانیا به شما ارائه خواهیم داد

Nordic Art

اقساط تا اکتبر سال 2023

مجتمع مسکونی نوردیک آرت شامل 45 واحد آپارتمان مسکونی با طرحهای مختلف و 4 واحد تجاری (مغازه) است این یک پروژه برجسته و ترکیبی از آخرین متدد معماری، طراحی و ساخت و ساز است.

موقعیت:

آلانیا, کارگجاک

اتمام ساخت:

31.10.2023

قیمت:

شروع قیمت از 151 500 EUR