واحد ارز به:

آیا سوالی دارید ویا به خدمات مشاوره ای ما نیازی دارید؟

لطفا با ما تماس بگیرید و ما مطابق خواسته ها و ترجیحات شما اطلاعات مفصلی درباره پروژه های شرکت ساختمانی نوردیک در آلانیا به شما ارائه خواهیم داد

اقساط و وام

پرداخت به صورت اقساطی

ما به خریداران چه برای پروژه های در حال ساخت و چه برای پروژه های تمام شده یک گزینه عالی برای پرداخت اقساط وام رهنی بدون بهره ارائه می دهیم. برای خرید ملک بصورت اقساط به اسناد و مدارک رسمی دیگر نیازی نخواهید داشت .

 فقط یک گذرنامه کافی است!

پس از پرداخت پیش پرداخت ، می توانید سند را دریافت کرده و در آپارتمان جدید خود زندگی کنید.

رهن و وام بانکی

خرید خانه در ترکیه با استفاده از وام مسکن امکان پذیر میباشد. وام های مسکن برای آپارتمانهای دست دوم و جدید قابل ارائه است. جهت درخواست وام مسکن ، مدارک لازم شامل موارد ذیل میباشد:

  • پاسپورت
  • شماره مالیاتی
  • کپی سند آپارتمان
  • گردش مالی 3 ماه آخر حساب بانکی
  • برگه مربوط به عدم دیرکرد پرداخت وام
  • برگه نشان دهنده درآمد(فیش حقوق، مدارک و اسناد شرکت برای اشخاص دارای موسسه یا شرکت)
  • مدارک مربوط به نشان دادن درآمد دیگردر صورتی که داشته باشید
  • اسناد تایید کننده دارایی شما (ملک، اتومبیل، اسناد مربوط به سهام)

درترکیه بانک ها وام را هم بصورت لیر و هم به صورت ارزهای خارجی به اتباع خارجی می دهند ، مقدار وام به اندازه 50% ارزش تخمینی دارایی بوده و پرداخت ماهانه نباید از 50٪ درآمد ماهانه وام گیرنده بیشتر باشد.

آیا سوالی دارید یا به مشاوره ای نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید و با توجه به خواسته ها و ترجیحات شما اطلاعات مفصلی درباره پروژه های شرکت ساختمانی نوردیک در آلانیا به شما ارائه خواهیم داد.